Odwierty pod studnie głębinowe

Wykonanie odwiertu, montaż rury gładkiej i rury z filtrem szczelinowym, obsypka żwirowa oraz dobór pompy głębinowej do danego ujęcia:
– Rura o średnicy Φ125 mm : 200 PLN;
– Rura o średnicy Φ160 mm : 250 PLN;
– Rura o średnicy Φ200 mm : 350 PLN;
Studnia do głębokości 20 m (średnica rury 110mm lub 125mm) – cena ryczałtowa 4000 PLNInne roboty dodatkowe:
1. Pompa głębinowa Omnigena  lub IBO 750W – 3m3/h, głowica, zawór czerpalny – 2000 PLN
2. Instalacja letnia (pompa głębinowa Omnigena lub IBO 750W – 3m3/h, głowica, zawór   czerpalny, zawór szwedzki, pokrywa) – 2500 PLN
3. Instalacja wewnętrzna z doprowadzeniem do budynku (pompa głębinowa Omnigena lub IBO 750W –  3m3/h, głowica, zawór czerpalny, wyłącznik ciśnieniowy, zbiornik 150l-300l, zawór   szwedzki z kluczem – 4500 PLN

NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE z dnia 9 lutego 2015 r.

Dokumentacja i pozwolenia – studnie (do 100 m);
– projekt robót geologicznych – (1500 PLN netto) czas na uzyskanie decyzji około 30 dni,
– zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót zleceniodawca wysyła do Starosty lub Burmistrza
na 14 dni przed przystąpieniem do robót (po uzyskaniu decyzji zatwierdzających projekt wiercenia),
– dokumentacja hydrogeologiczna – (1500 PLN netto) – do Starosty i decyzja w ciągu 30-60 dni,
– operat wodnoprawny na pobór wód i wykonanie urządzeń – (1000 PLN netto) czas 30-60 dni,
– dodatkowe koszty to opłaty skarbowe i badania prób wody około 1000 PLN.
W odwiertach głębszych niż 100 m konieczne jest wykonanie Planu Ruchu Zakładu Górniczego
Zdarzają się jeszcze decyzje środowiskowe ale to rzadko – (2000 PLN)