Najczęściej stosowanym i najbardziej stabilnym źródłem ciepła jest grunt. Posiadacze kolektora pionowego mają zapewnioną energię cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne i niezależność od zmian temperatury zewnętrznej. Sondy wykonane są z rur PE o średnicy 40 mm i ścianki 3,7 mm (PN 16) zakończone kształtką U, zgrzewane metodą elektrooporową umieszczone w odwiertach o głębokości od 60 – 100 m.
Odległość pozioma między odwiertami powinna wynosić co najmniej 5 m.
Wydajność cieplna uzyskiwana z 1 metra sondy wynosi około 45 W i jest uzależniona od struktury podłoża, a temperatura na tej głębokości wynosi około 6-8 °C. O ile wydajność źródła ciepła (gruntu) i pompa są właściwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy temperaturach zewnętrznych -20 °C system będzie pracować prawidłowo. Właściwy dobór i zwymiarowanie kolektora pionowego-sondy jest więc jednym z podstawowych i najważniejszych warunków prawidłowej pracy pompy ciepła.

NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE z dnia 9 lutego 2015 r.

ustawa

Odwiert

75 PLN/mb

NETTO

Pionowy odwiert plus sonda
(Pn16 – 2x Φ40mm ścianka 3,7)

przeprowadzenie próby ciśnieniowej,

Dok. techniczna

1500 zł

NETTO

Dokumentacja techniczna – projekt robót geologicznych

Dok. powykonawcza

1500 zł

NETTO

Dokumentacja powykonawcza